آموزش تخصصی دفاع شخصی
برخی موارد آموزشی عبارتند از :
1.آموزش آمادگی جسمانی ( بدنسازی و انعطاف پذیری) مورد نیاز
2.آموزش ضربات دست و پا
3.آموزش فنون قفل مفاصل و رهایی از قفل + خراب کردن فنون حریف
4.آموزش مبارزه برای موقعیتهای متفاوت و استفاده از شرایط محیطی
5.آموزش استفاده از سلاحهای رزمی و مقابله با سلاحهای رزمی
6.ارائه آموزشهای مورد نیاز برای ایجاد و افزایش تمرکز و اعتماد به نفس
7.ارائه آموزشهای مورد نیاز برای ارتقاء سرعت تصمیم گیری و هماهنگی عصب عضله و....
◄داشتن امنیت و دفاع از خود ، خانواده ، جامعه و کشور برای هر فردی چه بخواهد و چه نخواهد امری مهم و تاثیر گذار است.

منبع : آکادمی دفاع شخصی اصفهان |آموزش دفاع شخصی در اصفهان
برچسب ها : آموزش ,مورد ,دفاع ,نیاز برای ,مورد نیاز ,آموزشهای مورد ,ارائه آموزشهای